Działalność
Klubu
w roku 2005

 

Działalność
Klubu
w roku 2006

 

Działalność
Klubu
w roku 2007

 

Działalność
Klubu
w roku 2008

 


KLUB LITERACKI W SIEMIATYCZACH

Stowarzyszenie ,,Klub Literacki"

ul. Zaszkolna 1

17-300 Siemiatycze

telefon (85) 655 32 66, 655 23 08

 

 

Działalność
Klubu
w roku 2009

 

Działalność
Klubu
w roku 2010

 

Działalność
Klubu
w roku 2011

 

Działalność
Klubu
w roku
2012